Indmeld - Danske Psykomotoriske Terapeuter og FTF-A

Indmeldelse til DAP - FTF-A
Din situation :
Jeg er :

studerende/nyuddannet
lønmodtager/selvstændig
andet
Indmeldelse i DAP

NB: Ved indmeldelse før den 15. i en måned
gælder medlemskabet fra den 1. i indeværende måned.

Ved indmeldelse efter den 15.
gælder medlemskabet fra den først kommende måned.