Nyheder DAP

 

Energi og fællesskab på årets studenterakademi

Ditte-Marie Post deltog i studenterakademi fra den 22.-25. marts. Det blev afholdt i Tjekket, der endnu ikke har en grunduddannelse i psykomotorik – til gengæld var der både stor faglighed, nysgerrighed og fællesskab.  

Af Ditte Marie Post, næstformand i Europæisk Forum for Psykomotorik (EFP)

Det årlige studenterakademi blev afholdt i Brno, Tjekkiet 22.-25. marts 2018, med deltagelse af omkring 60 studerende og interesserede fra otte forskellige europæiske lande (Schweiz, Tyskland, Polen, Finland, Frankrig, Portugal, Østrig og Belgien), samt studerende fra Tjekkiet, EFP’s præsidium, og repræsentanter fra fakulteterne for sport og pædagogik fra tre tjekkiske universiteter.

Studenterakademi 2018 i Brno, Tjekkiet: En øvelse i samarbejde og kropssprog. Foto: Ditte-Marie Post

Det var, som altid, et arrangement præget af energi, faglig begejstring og gensidig nysgerrighed overfor psykomotorikkens forskellige metoder og anvendelsesområder. Der var foredrag og workshops ved præsidenten for EFP, Pim Hoek, jeg selv, der er vicepræsident i EFP og flere arbejdende psykomotoriske terapeuter fra Østrig og Tjekkiet. 

En tilbagevendende tradition er akademiets sidste dag, hvor de studerende selv står for workshops, hvor de fremviser og underviser hinanden, og det var, som sædvanlig, også præget af nysgerrighed, sjov og grin, og af et stærkt fagligt fællesskab.

Tesi Zak (Østrig) underviser i bevægelse for demente. Foto: Ditte-Marie Post

Dette års studenterakademi var også anderledes på den måde at Tjekkiet, trods medlemskab EFP endnu ikke har en psykomotorisk grunduddannelse, men en i stedet en efteruddannelse og et antal praktiserende psykomotoriske terapeuter, der arbejder med og underviser i psykomotorik - primært med børn. 

Da det er EFP’s erklærede mål at arbejde for at fremme psykomotorikken i Europa, var afholdelsen af Studenterakademiet i Tjekkiet en del af fagets profilering i landet, og en støtte til de entusiastiske tjekker. I anledning af studenterakademiets afholdelse blev en stiftende generalforsamling for en ny tjekkisk association for psykomotorik afholdt, og stiftelsen blev fejret i forbindelse med den afsluttende fest med de studerende. 

Ditte-Marie Post holder workshop om kropsbevidsthed

Europæisk Forum for Psykomotorik – hvor er vi på vej hen?

Der har netop været afholdt både studenterakademi og årligt møde i Europæisk Forum for Psykomotorik i Darmstadt, Tyskland. Her deltog 110 studerende og 27 delegerede fra i alt 15 lande. En af dem var Siff L. E. Skovenborg, som her skriver om arbejdet i EFP.

Af Siff L. E. Skovenborg, medlem af uddannelsesudvalget i EFP

Under artiklen kan du læse en beretning fra årets studenterakademi af de to danske deltagere Malene Raun og Birgitte Cramer fra UCC Nordsjælland. 

For at forstå hvor Europæisk Forum for Psykomotorik (EFP) er på vej hen, er det en fordel at kende lidt til de skridt, som allerede er taget.

EFP består af en bestyrelse (board) og 3 udvalg (commissions) – et uddannelsesudvalg, et forskningsudvalg og et professionsudvalg, der hvert år mødes og arbejder intenst på forskellige projekter (missions). 

En stor del af arbejdet har bestået i at forstå ligheder og forskelligheder i de forskellige lande. Det har ført til en beskrivelse af hvert enkelt lands psykomotoriske historie, uddannelsesniveau og praksisområder, beskrivelser af de forskellige uddannelsesinstitutioner, minimumsindhold for grundlæggende uddannelser samt bacheloruddannelser, en database med eksperter, en beskrivelse af psykomotoriske professionskompentencer og en ordliste med centrale begreber (glossary) indenfor psykomotorikken i Europa og meget mere

I år har det overliggende tema været, hvordan vi får kommunikeret resultater og kendskabet til EFP's arbejder og aktiviteter bedre ud - samt hvilke veje kommunikationen skal gå. EFP har ikke haft en egentlig kommunikationsstrategi, og det har betydet, at det har været lidt for tilfældigt, hvem der fik viden om EFP's arbejde og aktiviteter samt hvad de fik at vide. 

Så på mødet i år startede vi med at gennemgå forskellige mulige kommunikationskanaler både til eksterne partnere, til den psykomotoriske profession i de enkelte lande samt på tværs af udvalg og bestyrelsen i EFP. Det er et arbejde, som der fortsat vil være fokus på hen over året og som bl.a. gerne skulle vise sig gennem mere aktivitet på EFPs facebookside samt på LinkedIn (søg European Forum of Psychomotricity).

I år handler det særligt om at motivere de enkelte lande til mere aktivt og udadrettet at fokusere på den psykomotoriske dag, som falder hvert år den 19. september. Der opfordres til, at fejre dagen med udadrettede aktiviteter på ens arbejdsplads, på uddannelserne, i medierne, på gader og stræder med happenings eller andet der kan hjælpe til udbredelsen af kendskabet til psykomotorik. 

Hvad laver de forskellige udvalg i EFP

Ud over at udvalgene arbejder på projekter på selve årsmødet, så ligger udvalgsmedlemmer også mange timer i frivilligt udviklingsarbejde med projekterne i løbet af året. 

I uddannelsesudvalget er der på mødet i år blevet arbejdet videre med udviklingen af et spørgeskema til bachelor- og masteruddannelser med særligt fokus på, hvor mange ECTS point og timer der bruges til praktikker samt hvor på uddannelsen de ligger. Der spørges også til om, der er en forskningsbaseret afsluttende opgave på uddannelsen og hvor mange ECTS, der bruges på det. 

Spørgeskemaet er næste færdigt og hvert enkelt lands delegerede skal så kontakte hver eneste skole i landet og indsamle informationerne. Næste år skal udvalget så bearbejde de data, som kommer ind og fremlægge et dokument med resultaterne. 

Derudover arbejdes der i udvalget med et dokument, som beskriver centrale psykomotoriske kompetencer, som EFP foreslår indgår i en bacheloruddannelser. Dette dokument forventes at være færdigskrevet i år og publiceres her. Der vil også komme løbende facebook-opslag om udvalgets arbejde og der vil være oplæg til dialog om psykomotoriske grundbegreber med afsæt i den ordliste/glossary som tidligere er udarbejdet.

 

I forskningsudvalget er de i gang med en spørgeskemaundersøgelse, som de igangsatte under sidste psykomotoriske konference i Luzern 2016. De vil hvert andet år undersøge hvilken forskning, som foregår i de forskellige lande samt udgive en artikel på baggrund af undersøgelsen. 

I professionsudvalget søger de også at få et overblik over psykomotoriske aktiviteter i det forskellige lande som for eksempel, hvor mange der arbejder med sundhed og afspænding. De har fået over 1000 svar fra professionelle i de forskellige lande, men overvejer at sende undersøgelsen ud igen for at få endnu flere svar. På mødet næste år forventer de at fremlægge resultaterne af undersøgelsen.

Hvorfor betyder det noget, at vi er med i EFP?

Fordi vi har brug for fællesskaber og hinanden til fælles inspiration, til udvikling og styrkelse af psykomotorikken og til at mærke, at vi har i fællesskab i psykomotorikken, selvom vores metoder og målgrupper kan være meget forskellige. 

I EFP støtter man dette ved hvert år at holde studenterakademier og hvert 4. år at holde kongresser, hvor man kan høre om nyeste forskning og 'best practice' indenfor psykomotorikken.

Der er også samarbejde mellem de forskellige lande. Det har bl.a. ført til at psykomotorikuddannelsen i Randers sammen med andre europæiske lande hvert år tilbyder et psykomotorisk kursusforløb med forskellige temaer for deres studerende. Derudover er der ved at blive udviklet et internationalt masterforløb i psykomotorik i et samarbejde mellem masteruddannelsen i Zwolle, Holland og Danmark sådan at danske psykomotoriske terapeuter endelig får mulighed for at tage en masteruddannelse i psykomotorik. Disses samarbejder var ikke opstået, hvis vi ikke havde mødtes i EFP.

Hvordan vil du fejre den psykomotoriske dag d. 19. september? Fat dine psykomotoriske venner og find på kreative måder at sprede kendskabet til psykomotorik på! Del dine ideer på det psykomotoriske netværk på yahoo og facebook.

 

 

 

Studenterakademiet: Stærke bånd på tværs af Europa

Onsdag d. 29. marts blev vi budt velkommen til dette års Student’s Academy i Darmstadt, Tyskland med temaet Diversity in Psychomotricity - come as you are. Vi var to danske studerende afsted fra psykomotorikuddannnelsen, UCC i Hillerød.

Af Malene Raun og Birgitte Cramer 

 

I sand psykomotorisk ånd blev vi straks efter velkomsten kastet ud i at møde gruppen i en guidet bevægelsessession. To og to med et reb. A er hest, B skal forsøge at følge hesten og lære dens natur at kende. Sæt igang! Ind og ud imellem hinanden hoppede vi rundt på ganske få kvadratmeter, indtil én fik den fantastiske idé at åbne dørene ud til en stor græsplæne.

Som når køerne kommer på græs efter en lang vinter i stalden, strømmede vi ud og fyldte plænen med latter og leg i fuld galop. Kort efter skulle vi knytte bånd i bogstaveligste forstand. Det gjaldt om at binde knuder med vores reb, der var stærke nok til, at vi kunne sidde på knudens midtpunkt og blive kastet op i luften og grebet igen som på en trampolin. Velkommen til!

Torsdag d. 30. marts og fredag d. 31. marts bød på workshops ved både undervisere og studerende. Vi overværede den tyske underviser i psykomotorik  Amara Eckert, der med sin knivskarpe, om end kærlige, stil førte os igennem to workshops i hhv. Body ressonance og  Pre- and perinatally, som begge var meget lærerige og overførbare til vores undervisning i Danmark. Den tyske underviseren, Lemmer Schmidt, tog os på opdagelse om nærvær med workshoppen Arriving physically and emotionally, hvor vi fik fantastisk gode og håndgribelige øvelser ift. at skabe nærvær i os selv og i de deltagere, vi underviser. 

Lørdag d. 1. april og søndag d. 2. april var der workshops For students by students. 

Vi guidede en workshop med fokus på de danske kerneområder: gruppeundervisning og manuel behandling. Med en smule nervøsitet og en god portion stolthed præsenterede vi de ca. 25 elever for vores tilgang til psykomotorikken, som de modtog med nysgerrighed, begejstring og stor fordybelse. Der var også workshops i kreativitet og kunst, leg med børn og kropsskulpturer m.m.

Udover den faglige læring, var der tid til at netværke med andre studerende fra bl.a. Frankrig, Bulgarien, Tyskland, Schweiz, Portugal og Østrig. Der var planlagt forskellige aktiviteter hvor vi havde rig lejlighed til at lære de andre bedre at kende, som fx en byvandring i smågrupper, middage, live-musik og DJ’s. 

Åh, hvor vi dansede! Ind og ud af relationer, samtaler og faglige udvekslinger, rock n roll og deep house. Vi dansede i alle fagets niveauer til den skønne musik af fransk, tysk og engelsk i én stor symfoni. Vores horisonter blev udvidet i alle retninger og vi fik et indblik i de uendelige muligheder, der er i den psykomotoriske praksis. Forskellighederne er vores styrke og vi voksede og blomstrede i hinandens selskab – sprogligt, kulturelt, fagligt og personligt. Men så snart musikken spillede svandt vores forskelligheder bort og vi var alle én organisme, som dansede med ild og sjæl fra første tone. Cells that fire together, wire together og forenede af musikken og psykomotorikkens leg skabte vi stærke bånd på kryds og tværs af hele Europa.

Få psykomotorik på T-shirten

I et par år har vi fået trykt T-shirts og trøjer hos profilbutikken.dk – på billedet nedenfor står to eksemplarer af T-shirten på spring for at spurte ud i havet under Folkemødet på Bornholm i sommer.  

Det samarbejde bliver nu udvidet, så vores medlemmer også har mulighed for at bestille trøjerne med lille DAP-logo foran og ’Psykomotorik’ på ryggen. De kan bestilles i enten grå eller hvid. 

Bestillingen skal lægges direkte hos profilbutikken på dette link  
OBS! Brugernavn og password kommer ud i en mail i uge 51.

Hvis du ikke modtager mailen - eller ikke kan finde den igen - så ring eller skriv til os. 

Ønsker du en individuelle løsning, er det også en mulighed - kontakt da Kasper fra profilbutikken på telefon 70 22 70 66. Hvis I bruger vores logo, skal vi dog godkende det først - det sker også igennem profilbutikken. 

Folkemødet 2018

Danske Psykomotoriske Terapeuter var i år på Folkemødet for fjerde gang fra den 14. til 17. juni. Det er næstformand Dorte Hartvig Jensen, der er primus motor på forberedelserne op til Folkemødet, og hun er glad for årets møde.

"Vi var på scenen tre gange, og alle tre gange var der en del tilhørere. Derudover havde vi stand, og vi i år kunne vi faktisk mærke, at folk begynder at kende os bedre - især her i teltet, som vi deler med 12 andre sundhedsfag", siger hun. 

Udover næstformanden og formanden havde fire frivillige sagt ja til at bruge fire dages fritid på at repræsentere faget på Bornholm. 

 "Jeg oplevede, at vi blev modtaget rigtig godt. Mange af dem, vi snakkede med, var meget interesserede, og flere synes, at vores tilgang kan noget, der kan bruges. Det var meget positiv oplevelse", siger Kamilla Byrialsen, der er formand for Kreds Vest. 

Nedenfor har vi samlet en lang række facebook opslag fra Folkemødet. Hvis i klikker på dem, kommer I ind på Facebook, hvor der også er undertekster. 

 

Formand Rolf Auhagen trækker sig

I forbindelse med generalforsamlingen den 27. oktober, har Rolf Auhagen besluttet at trække sig fra posten som formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter. Det sker to år før hans periode som formand udløber.

”Jeg har været stolt af at være jeres formand i de seneste tre et halvt år, og jeg har nydt at møde medlemmer i hele landet og være jeres talerør i sundhedssektoren, i kommunerne, på virksomheder, blandt politikere og mange andre steder. Derfor har det også været en svær beslutning at gå af som formand,” skriver Rolf Auhagen i en meddelelse til medlemmerne, som tirsdag er blevet sendt ud på mail sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Læs hele meddelelsen HER

Når han alligevel vælger at trække sig, skyldes det uenighed i hovedbestyrelsen, skriver han efterfølgende. 

”Min beslutning bunder i en grundlæggende uenighed med hovedbestyrelsen om, hvilken retningen foreningen skal bevæge sig i.” 

Rolf Auhagen har indkaldt til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen tirsdag den 2. oktober, hvor der bliver taget stilling til den nye situation. Herefter vil der komme en udmelding til alle medlemmer. 

Forslag til generalforsamlingen 2018

Deadline for at indsende forslag til generalforsamlingen 2018 er nu overskredet. Der er indsendt tre forslag, som der er linket til nedenfor

Tilmelding til generalforsamlingen: Læs mere her

-----

Forslagsstiller: Ditte-Marie Post
Nyvalg til foreningens ledelsesposter

Med baggrund i foreningens vedtægter, § 10, stk. 3. stilles hermed forslag om at generalforsamlingen, som foreningens højeste myndighed, afsætter foreningens hovedbestyrelse  - som defineret i vedtægternes §10, st. 2 – og at der på generalforsamlingen foretages nyvalg til foreningens ledelsesposter: formand, næstformand og hovedbestyrelse.

Læs hele forslaget (pdf)

------ 

Forslagsstiller: Ditte-Marie Post
Sammenhæng og støtte i den danske psykomotoriske forskning

Efter at have været en del af forskningsudvalget i Danske Psykomotoriske Terapeuter siden Generalforsamlingen i 2016 har jeg udarbejdet nedenstående forslag til udvikling af foreningens indsats indenfor forskning.

Læs hele forslaget (pdf)

---- 

Forslagstiller; Helle Brok
Supplerende arbejdsplan

Forslaget er stillet med afsæt i at den fremlagte arbejdsplan synes smal. Forslaget stilles derfor som et supplement til den fremlagte arbejdsplan og med en evt. vedtagelse af dette forslag pålægger generalforsamlingen Formandskabet og Hovedbestyrelsen at der i den kommende periode fokuseres på de følgende områder som en del af en samlet arbejdsplan. 

Læs hele forslaget (pdf)

-----

Forslagstiller; Helle Brok
Find en PMT

Forslaget er stillet med afsæt i at der på FB har været en drøftelse med blandt andet formanden for DAP, som har udtalt, at DAP ikke har midler til selv at lave en webside/webløsning, som kan erstatte og forbedre den nuværende ”find en PMT” på foreningen side.

Læs hele forslaget (pdf)

------

Fusion mellem LO og FTF - hvad betyder det for os?

Af Rolf Auhagen, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter

I fredags tog jeg en tur til Odense for at deltage i den ekstraordinære kongres, hvor beslutningen skulle tages om vores hovedorganisation FTF skulle fusionere med LO. Der var ikke udelt begejstring for projektet, men fusionen blev stemt igennem med 71.4 pct. stemmer for og 28,6 pct. i mod.

LO afholdt kongres på samme tid stemte også fusionen igennem, men med helt tydeligt mandat. Derfor kunne alle delegerede fra både LO og FTF mødes kl. 15 til stiftende kongres. Danmarks største hovedforbund der repræsenterer 1.5 million danskere blev en realitet. Indrømmet, det var sgu stort at være med til at skrive historie.

Læs mere om fusionen på FTFs hjemmeside

Hvilken betydning det får for Danske Psykomotoriske Terapeuter at være en del af så stor en hovedorganisation, er meget svært at sige noget om. Men det var tydeligt, at det var de mindre forbund, som bragte bekymring ind i debatten, og var dem, som stemte imod en fusion. Bekymringerne handlede bl.a. om: hvorledes de små organisationer kan blive hørt i en så stor organisation, at den nye organisation manglede visioner og bare var et forstørret LO, en konstruktion med et meget stort antal medlemmer i både hovedbestyrelse og forretningsudvalg samt usikkerhed om den nye organisation vil være partipolitisk uafhængig.

For vores vedkommende er den store bekymring ikke, om vi mister indflydelse og magt, for det har vi i forvejen ikke haft meget af. For os handler det især om mulighed for at få adgang til serviceordninger som f.eks. juridisk hjælp. Vi kan kun håbe, at disse ordninger fortsætter i den nye kæmpeorganisation, og at der vil blive taget hensyn til de små forbund.

Her er det værd at bemærke, at det især er de store LO-forbund, der igennem de senere år har mistet medlemmer. Det viser tydeligt at en stærk faglig identitet og en tæt kontakt til medlemmerne er essentiel, hvis et fagforbund skal være et attraktivt sted at melde sin ind og forblive medlem.

Den nye organisation lægger fra land den 1. januar 2019, og det bliver spændende at se, om de valgte FTF-politikere husker den store modstand mod projektet og bringer forbehold og kritik med i arbejdet, når den nye og stadig navnløse organisation skal bygges op. Vi får se!

 

Generalforsamling den 27. oktober - tilmeldingen er åben!

SE hele indkaldelsen HER

Den 27. oktober afholder Danske Psykomotoriske Terapeuter generalforsamling i Odense, og du kan allerede nu tilmelde dig både generalforsamlingen og den gratis bustransport fra henholdsvis København og Aarhus. 

Se program nedenfor - den detaljerede indkaldelse er på trapperne. Her vil dagsordenpunkterne også fremgå.

For tilmelding skriver du en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med dit navn. Skriv også, hvorvidt du ønsker bustransport.

Program:

Kl. 8.00: Busafgang København fra Astoria Hotel, Banegårdspladsen

Kl. 8.00, Busafgang Aarhus fra Rutebilstationen ved Banegården Fredensgade 45, 8000 Aarhus C

Kl. 10.00 – 10.30: Dørene åbnes for registrering, og der serveres kaffe/the og vand.

Kl. 10.45 – 17.00: Generalforsamling. Dørene lukkes. 

Kl. 12.45-13.30: Frokostpause

Kl. 15 – 15.15: Kaffepause

Kl. 17: Generalforsamlingen slutter

Kl. 17.30: Begge busser returnerer mod henholdsvis København og Aarhus

Hovedbestyrelse og formandskab er trukket i arbejdstøjet

På generalforsamlingen den 27. oktober blev der valgt ny hovedbestyrelse og nyt formandskab. Vil du vide hvad der er sket siden? Så læs med her!

Siden generalforsamlingen har formand Ditte-Marie Post og Næstformand Anne Marie Horn brugt en del timer på at sætte sig ind i foreningens arbejde og strukturere den måde, de vil arbejde på fremover.

De har været til flere møder med foreningens samarbejdspartnere, herunder møder med Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, GroupCare, der står bag vores medlemsystem og der er afholdt adskillige møder med medarbejderne på sekretariatet.

”Det har været en rigtig god og udbytterig proces, og jeg synes, vi har fået en god struktur på vores fremadrettede opgaver,” siger Anne Marie Horn.

En helt central opgave har været udarbejdelse af foreningens arbejdsprogram, der er baseret på de af generalforsamlingen vedtagne emner:

Det har været behandlet på det første hovedbestyrelsesmøde, der blev afholdt den 26. november, og er netop nu blevet offentliggjort.

LÆS ARBEJDSPROGRAM 2018-2020

Ved samme hovedbestyrelsesmødet blev Sheila Simonsen og Anne Marie Lange valgt til medlemmer af Forretningsudvalget. Udvalget består af fire medlemmer: Formand, næstformand og to medlemmer af hovedbestyrelsen. Udvalget mødes for at tage beslutninger vedrørende foreningens drift, typisk en gang mellem hovedbestyrelsens møder.

I mellemtiden har der også været tid til, at formand Ditte-Marie Post deltog på den 2. Psykomotoriske Verdenskongres i Uruguay, hvor der var over 1.000 deltagere fra 18 lande – primært fra Sydmaerika.

Det var en længe planlagt tur, der ikke var forbundet med formandsposten– Ditte- Marie Post var inviteret med i hendes egenskab som dansk delegeret i OIPR.

Danmark var i øvrigt repræsenteret med tre undervisere og den internationale koordinator fra Psykomotorikuddannelsen i Hillerød, og der blev blandt andet knyttet kontakt til psykomotorikuddannelsen i Montevideo.

”De er er interesserede i vores arbejde med voksne indenfor psykiatri og stress, og vi ser frem til at kunne etablere samarbejder den vej - både som uformel udveksling af viden og som mere formelle samarbejder indenfor undervisning og måske forskning,” siger formand Ditte-Marie Post og fortsætter:  

”Der var en meget intens følelse af begejstring over psykomotorikkens mange facetter og muligheder, og jeg bliver glædeligt overrasket over det faglige fællesskab og viljen til at samarbejde og dele viden.”

Der var mere end 50 forelæsninger på konferencen. Ditte-Marie Post bidrog selv med en forelæsning om dansk psykomotorik og sit arbejde i behandlingspsykiatrien. 

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt 15. januar.

Nyttige links

Læs arbejdsprogram 2018-2020

Læs referat fra generalforsamlingen

Se medlemmerne af den nye bestyrelse

Hovedbestyrelsen siger ja til OK18

På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 23. maj besluttede Danske Psykomotoriske Terapeuter, at vi tilslutter os OK-forligene.

”Hovedbestyrelsen mener, at de forlig som er opnået, indeholder gode takter og en god mulighed for et generelt lønløft til alle faggrupper”, siger formand Rolf Auhagen.

”Samtidig er det lykkedes os at få lidt ekstra til de psykomotoriske terapeuter i form af et nyt løntrin i regionerne og et tillæg i kommunerne. Det er fire overenskomster siden at vi har fået ”ekstra”, så det skal vi helt sikkert glæde os over”, siger Rolf Auhagen.

Han understreger dog også at selv om det generelt er et godt forlig – sandsynligvis også bedre end et forlig, der var kommet ud af en storkonflikt - så er hans arme på ingen måde i vejret af ren begejstring.

”Vi gik til overenskomstforhandlingerne med det krav, at vi skulle op på samme lønniveau som tilsvarende sundhedsfag, og set i det lys, er vi stadig langt fra at nå i mål”, siger han og fortsætter:

”Når hovedbestyrelsen alligevel har valgt tiltræde forliget, er det fordi, vi har vurderet, at et nej ikke vil give mulighed for en bedre aftale. Vi må være realistiske og indrømme, at vi er meget små i det store overenskomstcirkus. Ville vi opnå støtte til en ”ny runde” fra andre forbund, som alt i alt ser dette forlig som en god aftale? Næppe”, siger han.

Danske Psykomotoriske Terapeuter har – modsat de allerfleste forbund – mulighed for at hovedbestyrelsen tager beslutningen på medlemmernes vegne i stedet for at sende resultatet til afstemning. Det skyldes en undtagelse i reglerne hos Sundhedskartellet, og det besluttede hovedbestyrelsen at benytte sig af.

”At afholde en afstemning er temmelig ressourcekrævende for en lille organisation som os, og samtidig har vi ikke været i tvivl om, at det rigtige for faggruppen er at tilslutte sig forliget. Derfor vurderede hovedbestyrelsen, at det er den rigtige prioritering at vi har taget beslutningen,”, siger Rolf Auhagen.

Og så kigger han fremad.

”Resultatet ved disse forhandlinger blev ikke, som vi havde drømt om. Men én ting er sikkert og det er, at der ikke er en formand i Sundhedskartellet, som er i tvivl om at de psykomotoriske terapeuter har en ambition om at blive løftet i løn og i regionerne og kommunerne kender man helt sikkert også til problemstillingen. Vi har sat en retning, og den skal følges til de kommende overenskomstforhandlinger - lige ind til vi er i mål”, siger han.

Læs mere om indholdet i aftalerne her

Bemærk at det samlede overenskomstforlig 2018 først er godkendt, når Sundhedskartellets forbund har endeligt godkendt.

 

 

 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.