Nyheder DAP

 

Afgået EFP-formand: Danmark har altid spillet en vigtig rolle

I anledning af sin afgang som præsident for EFP (European Forum of Psychomotricity) deler Rui Martins sine tanker og erfaringer fra over 20 års arbejde i organisationen. Artiklen er med i fagbladet, der udkommer 8. december - denne version har et ekstra spørgsmål om udviklingen af EFP. 

Interview og oversættelse: Ditte-Marie Post, næstformand i EFP

 

Hvad mener du har været den væsentligste indsats i dit hverv som præsident? Er der noget, du gerne vil fremhæve når du kigger tilbage?

Som leder af en organisation med delegerede fra 15 lande har det været en vigtig opgave at håndtere landenes forskellige ønsker og interesser og samtidig opretholde et tilfredsstillende arbejdsflow og et godt arbejdsklima.

Lederskab er for mig at kunne håndtere forskellige interesser, at kunne involvere mennesker og institutioner og at opretholde en positiv følelse af at opnå noget og at føle en mening med det, vi laver. I EFP har vi forskellige interesser og forskellige professionelle situationer og muligheder og naturligvis også forskellige visioner for, hvad vi kan og skal arbejde på at opnå. Jeg mener, at jeg har haft en vigtig rolle i at opretholde denne diversitet og forskellighed som en rigdom og en kilde til perspektiver og muligheder.

I EFP arbejder vi nu efter den tredje strategiske udviklingsplan, hvor jeg som præsident har haft en vigtig andel i at definere de mål, som organisationen arbejder efter. Det er vigtigt i en organisation at følge klare linjer og at definere ansvaret for de forskellige aktiviteter, således at man kan opfylde målene. På det personlige plan er jeg glad for at se tilbage på de ting, som EFP har opnået, og som har været et resultat af mange forskellige personers anstrengelser og koordinering.

Hvad er dine tanker, hvad angår det danske bidrag til EFP?

Danmarks deltagelse i EFP har altid spillet en vigtig rolle. Fraset en periode mellem 2015 og 2017 har Danmark altid haft et medlem i præsidiet.

Samarbejde og den ansvarsfulde deltagelse har altid været vigtig og har afspejlet, at Danmark har en meget velfungerende og velorganiseret forening. I har ikke bare haft mulighederne for at deltage, men også motivationen til at være med. Det har også vist, at I har en stærk ansvarsfølelse for organisationen og for (forholdet til) de andre lande.

Jeg har altid set den danske deltagelse som meget konstruktiv, ansvarsfuld og åben, og jeg tænker, at det er jeres organisationsstil og jeres (personlige) forståelse for, hvad det betyder at være en del af en europæisk institution. I knytter en god forbindelse mellem den nationale organisation, den nationale delegation i EFP og jeres deltagelse i EFP.

Og hvordan ser jeg fremtiden? Jeg ser Danmark som et land, der bliver reference og referenceramme for udviklingen af psykomotorikken, fordi I har en professionel organisation, der er meget velorganiseret, I har to skoler med et højt niveau af forståelse af ansvar for denne udvikling, og I forsøger at give jeres studerende og undervisere en åben faglig tilgang. Derfor ser jeg også Danmark som en vigtig del af den fremtidige udvikling i Europa og den europæiske psykomotorik.

Er der sket en udvikling af organisationen og dens arbejde i den tid, hvor du har været med?

Jeg var med fra grundlæggelsen af EFP i 1996 og har som delegeret, vicepræsident og præsident været vidne til tre perioder i organisationen:

 

De første tre-fem år blev brugt på, at medlemmerne lærte hinanden at kende som forskellige versioner af psykomotorikken: Vi mødte hinanden og lærte hinandens arbejdsformer, arbejdsområder og professioner at kende. I denne periode var alt nyt, og der var nye vinkler på, hvad psykomotorik kan være, og nye politiske perspektiver for den faglige udvikling. Den første fase handlede derfor meget om at opbygge den fælles viden.

I næste periode arbejdede vi på at samle informationer om uddannelserne og deres praksis i de forskellige lande. Et vigtigt resultat af dette arbejde var en fælles definition af et minimums-curriculum for en uddannelse til psykomotorisk terapeut på bachelorniveau. Essensen af dette arbejde var en søgen efter en fælles identitet og et grundlag for uddannelsen og professionen. Dette arbejde gav en fornemmelse af fællesskab og en forståelse for diversiteten i vores profession. Vi har gjort meget ud af at styrke den fælles faglige kerne, således at forskelligheder i praksis bliver en rigdom, hvor vi kan lære af hinanden. Vi har arbejdet med at formulere fælles begreber og med at beskrive den psykomotoriske profession og de psykomotoriske kompetencer.

Den tredje periode, hvor vi er nu, er præget af faglig og organisatorisk modenhed: Efter 20 års eksistens handler organisationens arbejde om aktivt at fremme en faglig og politisk udvikling, som er i harmoni med de krav, som det moderne samfund stiller, og som afhænger af medlemslandenes forskellige politiske, økonomiske og uddannelsesmæssige betingelser og muligheder: Noget er relateret til uddannelse, andet til kliniske og terapeutiske tilgange.

EFP’s opgave er ikke at blande sig i de enkelte landes interne forhold, men at prøve at give svar og forslag til handlemuligheder i de forskellige nationale situationer, i kraft af at organisationen er et åbent forum for erfaringsudveksling og vidensdeling.

 

Jeg er glad for, at der ved generalforsamlingen blev besluttet at øge fokus på kommunikation og formidling landene imellem og mellem EFP og medlemmerne.

Fakta
Rui Martins har været i EFP siden grundlæggelsen i 1996. Fra 2011 til 2017 var han præsident for organisationen. Til daglig er Rui Martins professor i psykomotorisk rehabilitering ved Faculdade de Motricidade Humana (Faculty of Human Kinetics) ved universitetet i Lissabon.

Arbejder du med Sundhedsplatformen? Så ring eller skriv!

Danske Psykomotoriske Terapeuter har fået enkelte henvendelser fra medlemmer, som arbejder med Sundhedsplatformen – det meget omtalte it-system, som er blevet indført i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

De medlemmer, der har kontaktet os, oplever store problemer med at få lov til at læse og registrere data i Sundhedsplatformen, fordi vores faggruppe ikke er autoriseret sundhedspersonale. 

Det vil vi selvfølgelig kigge nærmere på. Vi har allerede haft fat i enkelte medlemmer for at høre deres historie. Hvad er det præcise problem, og hvordan er det midlertidigt eller varigt blevet løst det enkelte sted?

Men for at kunne arbejde på en overordnet og varig løsning for hele faggruppen har vi brug for endnu flere informationer. Derfor: Hvis du er psykomotorisk terapeut og arbejder med Sundhedsplatformen, vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Det gælder også, hvis du er ansat i en af de regioner, der ikke bruger Sundhedsplatformen – men har gode erfaringer med arbejdsgange i forhold til det it-system, I bruger.

Skriv til næstformand Dorte Hartvig Jensen, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - eller ring til sekretariatet på 33 79 12 60. Så giver vi besked til Dorte.
Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Autorisation? Hvad betyder det for mig?

 

Det spørgsmål findes der ingen nemme svar på. Men du kan helt sikkert komme svaret nærmere på de informationsmøder, som formand Rolf Auhagen holder rundt i landet forud for afstemningen om, hvorvidt faget skal søge om autorisation.

Du kan se listen her eller nederst i artiklen.

Læs om afstemningen her - og se en folder om afstemningen nederst i artiklen. 

Ud over Årsmødet i København i november 2017, er de to efterfølgende møder Kolding og Odense allerede afholdt.

"Det var nogle rigtig spændende møder, og de afspejlede også, hvor vigtig debat og refleksion er, når den enkelte skal tage stilling til, om vi skal søge autorisation", siger formand Rolf Auhagen.

Han sender samtidig en varm tak til de medlemmer, der brugte et par timer tirsdag eller onsdag aften på at sætte sig ind i baggrunden. Møderne kom især til at handle om nedenstående:

Farlighedskriteriet
Kan -og vil - man sige, at det arbejde som psykomotoriske terapeuter udfører, kan være forbundet med fare for patienten? 

Spørgsmålet er yderst relevant, fordi det er et kriterium for at et fag kan få tildelt autorisation - jvf kapitel 1, § 1 i Autorisationsloven.  Se loven her

Efteruddannelse
Hvis faget søger - og opnår - autorisation vil det betyde, at en del af faggruppen skal efteruddannes. Det vil nok især dreje sig om de psykomotoriske terapeuter, der er privatuddannede. 

Fagtitel
Hvis faggruppen opnår autorisation er det kun dem der opfylder uddannelseskravet evt. ved efteruddannelse, som vil kunne benytte psykomotoriske terapeut som fagtitel. 

 

Hvis du vil deltage i debatten og blive klogere, så kom til et af næste møder - se listen nedenfor.  

En del medlemmer har undret sig over, at København ikke er på listen. Det skyldes, at mødet i København allerede har været afholdt i november. 

Men bor du i hovedstadsområdet og savner mere viden om autorisation, så kan vi love, at der løbende kommer ny informations på vores temaside om autorisation - ligesom næste fagblad, der udkommer i. marts, har autorisation som tema.  

Aalborg 
6. februar kl. 17.30 -19.30 
Gasværksvej 30 B, 1. sal, 9000 Aalborg
For uddannede psykomotoriske terapeuter
 

Randers
7. februar kl. 14 – 15.30 
VIA University College Campus Randers, Jens Otto Krags Pl. 3, 8900 Randers C
For studerende på psykomotorikuddannelsen
 

Aarhus
7. februar kl. 18.00 – 20.00 
FTFa, Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C
For uddannede psykomotoriske terapeuter
 

Hillerød
19. februar kl. 10.30-12.30 
UCC Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
For studerende på psykomotorikuddannelsen

Næstved
20. februar kl. 18:30-20:30  
Hotel Vinhuset, Sct.Peders Kirkeplads 2, 4700 Næstved
For uddannede psykomotoriske terapeuter

 

Klik på billedet for at se hele folderen - hvis du ønsker et trykt eksemplar, så skriv til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bauta rejseforsikring dækker ved strejke og lockout

 

Truslen om strejke og lockout er rykket nærmere - og hvis konflikten bliver en realitet, og man som offentligt ansat bliver lockoutet eller skal strejke, så kan man ikke holde ferie eller tage ud af landet. 

Derfor er ve på sekretariatet blevet ringet op af flere bekymrede medlemmer, der har planlagt, købt og betalt ferie i april og maj.  

Og til dem, der har tegnet rejseforsikring med afbestilling via Bauta forsikring, er der nu godt nyt. Selskabet har nemlig ekstraordinært besluttet at dække, hvis man må aflyse din rejse som følge af lockout eller strejke. 

 

For at du er dækket, er betingelserne:

•At du har købt  rejse- og afbestillingsforsikring senest den 1. marts 2018.

•At du har købt rejsen senest den 1. marts 2018.

•At din rejse- og afbestillingsforsikring var i kraft ved bestilling af rejsen.

Læs mere om hvordan du skal forholde dig på bauta.dk

Bliv klogere på autorisation: Møder i hele landet

I april 2018 skal alle stemmeberettigede medlemmer stemme om, hvorvidt vi skal søge om autorisation. Læs mere her

Derfor handlede Årsmødet 2017 udelukkende om autorisation, og derfor holder formand Rolf Auhagen møder i hele landet i begyndelsen af 2018. Her vil være mulighed for at blive klogere, stille spørgsmål og give jeres mening til kende.

Programmet for turen følger nedenfor - bemærk at møderne i Randers og Hillerød er forbeholdt studerende, 
Tilmelding sker på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Kolding (afholdt)
23. januar kl. 18.30 – 20.30.
House of Innovation,  Jernbanegade 27, 6000 Kolding
For uddannede psykomotoriske terapeuter
Tilmeldingsfrist: 16. januar

Odense (afholdt)
24. januar kl. 18.30 – 20.30.
FTFa, Ryttergade 12, 2. 5000 Odense C
For uddannede psykomotoriske terapeuter
Tilmeldingsfrist: 17. januar

Aalborg (afholdt)
6. februar kl. 17.30 -19.30 
Gasværksvej 30 B, 1. sal, 9000 Aalborg
For uddannede psykomotoriske terapeuter
Tilmeldingsfrist: 30. januar

Randers (afholdt)
7. februar kl. 14 – 15.30
VIA University College Campus Randers, Jens Otto Krags Pl. 3, 8900 Randers C
For studerende på psykomotorikuddannelsen
Tilmeldingsfrist: 31. januar

Aarhus (afholdt)
7. februar kl. 18.00 – 20.00
FTFa, Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C
For uddannede psykomotoriske terapeuter
Tilmeldingsfrist: 31. januar

Hillerød
19. februar kl. 10.30-12.30
UCC Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
For studerende på psykomotorikuddannelsen
Tilmeldingsfrist: 12. februar

Næstved
20. februar kl. 18:30-20:30 
Hotel Vinhuset,  Sct.Peders Kirkeplads 2, 4700 Næstved
For uddannede psykomotoriske terapeuter
Tilmeldingsfrist: 13. februar

 

 

De udtagne medlemmer er blevet varslet

Danske Psykomotoriske Terapeuter har udtaget 12 medlemmer til konflikt som følge af sammenbrud i forhandlingerne om ny overenskomst for ansatte i staten, kommunerne og regionerne. 

De 12 medlemmer har fået en mail fra os, og der er desuden sendt et brev afsted med posten.

De resterende medlemmer har modtaget følgende mail:

 

Kære medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter,

Som I sikkert har set i medierne, er der blevet varslet konflikt efter sammenbruddet i forhandlingerne om ny overenskomst for ansatte i stat, kommuner og regioner. Det er de forhandlinger, som populært bliver kaldt OK18. Læs mere her

Danske Psykomotoriske Terapeuter har udtaget 12 medlemmer til konflikt, og de har fået direkte besked i dag. Du modtager denne mail, fordi du ikke er udtaget til konflikt.

Konflikten er varslet fra den 4. april, og der forhandles igennem Forligsmanden, der desuden kan vælge at udsætte en konflikt to gange á 14 dage. Derfor er det endnu for tidligt at sige, at der kommer en konflikt – og hvis ja, hvornår den begynder.

En konflikt vil trække store veksler på de medlemmer, der skal nedlægge arbejdet, og den vil også påvirke vores medborgere. Bliver konflikten en realitet, vil mere end 100.000 offentligt ansatte nedlægge arbejder. 

Derfor er det vigtigt for os at understrege, at vi ikke ønsker en konflikt, og håbet er stadig, at den vil blive afværget igennem forhandlinger.

Men så længe arbejdsgiverne ikke er villige til at sikre reallønnen og samtidig vil forringe vilkårene for offentligt ansatte i en tid med fremgang, ser de faglige organisationer ikke andre muligheder. Offentligt ansatte skal kunne forvente en parallel lønudvikling med deres kollegaer på det private arbejdsmarked. 

Vi håber naturligvis på din forståelse for sagen og din opbakning til dine strejkende kolleger – skulle det komme så vidt. 

Du kan følge udviklingen på dap.dk/ok18. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 33 79 12 60.

Bedste hilsner,

Danske Psykomotoriske Terapeuter

Ditte-Marie Post er ny vicepræsident i Europæisk Forum for Psykomotorik

Den nyvalgte vicepræsident glæder sig til at trække i arbejdstøjet.

Af Mette Vosgerau

I sidste weekend var der generalforsamling i Europæisk Forum for Psykomotorik (EFP) i Portugal, og her blev den danske delegerede Ditte-Marie Post valgt ind som vicepræsident.

”Jeg er selvfølgelig glad”, siger Ditte Marie Post over telefonen dagen efter valget.

Generalforsamlingen foregik i Portugal, hvor 14 ud af 15 medlemslande var repræsenteret.

Ditte-Marie Post har været dansk delegeret i EFP to år, og i det europæiske samarbejde har hun den store fordel, at hun behersker flere af de europæiske sprog – både engelsk, fransk, portugisisk, spansk, tysk, svensk og norsk. Så hun kan faktisk tale med mange af medlemmerne på deres modersmål.

Præsidiet, som Ditte-Marie nu er medlem af, består af en præsident, to vicepræsidenter, en kasserer og en sekretær, og de er valgt for fire år ad gangen.  Det krævede en del overvejelser at stille op til posten, fortæller Ditte-Marie Post.

”Når man kan se de internationale muligheder og synes det er interessant, så gælder det om at springe til, når muligheden byder sig – og så tro på, at man kan”, siger hun.

Der var opstillet tre kandidater, hvoraf to skulle vælges, og afstemningen foregik anonymt – og vel og mærke efter en god proces, understreger Ditte-Marie Post.

”Der er et meget behageligt arbejdsmiljø i EFP, og vi brugte faktisk hele lørdagen på at snakke vores tanker og ideer igennem inden afstemningen søndag”, siger hun.   

Det nyvalgte præsidium, med hollandske Pim Hoek som præsident, træder sammen første gang 17.-19. november. Højst sandsynligt i Frankrig. 

Præsidiets opgave er at koordinere og udføre de beslutninger, der bliver taget på generalforsamlingen. De skal konkret arbejde med en række opgaver, som de har fået stillet af generalforsamlingen – blandt andet skal de optimere kommunikationen og så skal der skabes et tættere forhold til de tre permanente kommissioner, der arbejder med uddannelse, professionen og forskning.

”Kommissionernes arbejde er afgørende for vores viden og for vores politiske arbejde”, siger Ditte-Marie Post.

EFP består af 15 medlemslande, der hver især bidrager økonomisk til forummet. Organisationen arbejder for psykomotorik på det fælleseuropæiske plan, og organisationen har blandt andet foretræde for EU-parlamentet på emner der vedrører psykomotorik.

Der arbejdet politisk med intern vidensformidling og støtte landede imellem.

”Det var blandt andet EFP der bidrog med den viden, der gjorde, at vi kunne oprette en bachelorgrad i Danmark, fordi vi kunne trække på viden fra andre lande, der allerede havde den uddannelse”, siger Ditte-Marie Post og fortsætter:

”I alle medlemslandede er psykomotorik et lille fag – derfor er det internationale samarbejde meget, meget vigtigt”.

Læs mere om EFPs arbejde her
(artikel bragt på dap.dk i april 2017)

Link til EFPs hjemmeside 

 

Det nyvalgte præsidium i EFP. Ditte-Marie Post er nummer to fra højre.

Er du stemmeberettiget?

 Ved afstemningen gælder samme regler som ved generalforsamlingen - de fremgår af vedtægterne  se §8 stk 6

 For at have stemmeret, skal du være "aktivt medlem". Det gælder for alle, der er  færdiguddannet psykomotorisk terapeut. Du er også ’aktivt’ medlem, hvis du er på nedsat kontingent som følge af ledighed, dobbeltorganisering eller førtidspension.

Hvis du er studentermedlem, seniormedlem eller passivt medlem, er du ikke stemmeberettiget.

Da vi har enkelte medlemmer som er uddannede psykomotoriske terapeuter, men har valgt at læse videre på en kandidatuddannelse, er der opstået et dilemma. De er nemlig færdiguddannede, men de er også på studentersats. Hovedbestyrelsen har derfor lavet en fortolkning af vedtægterne så denne lille gruppe kan stemme til autorisationsvalget.

Er du i tvivl, om du er stemmeberettiget så send en mail til os på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – så svarer vi.

 

 

Europæisk Forum for Psykomotorik – hvor er vi på vej hen?

Der har netop været afholdt både studenterakademi og årligt møde i Europæisk Forum for Psykomotorik i Darmstadt, Tyskland. Her deltog 110 studerende og 27 delegerede fra i alt 15 lande. En af dem var Siff L. E. Skovenborg, som her skriver om arbejdet i EFP.

Af Siff L. E. Skovenborg, medlem af uddannelsesudvalget i EFP

Under artiklen kan du læse en beretning fra årets studenterakademi af de to danske deltagere Malene Raun og Birgitte Cramer fra UCC Nordsjælland. 

For at forstå hvor Europæisk Forum for Psykomotorik (EFP) er på vej hen, er det en fordel at kende lidt til de skridt, som allerede er taget.

EFP består af en bestyrelse (board) og 3 udvalg (commissions) – et uddannelsesudvalg, et forskningsudvalg og et professionsudvalg, der hvert år mødes og arbejder intenst på forskellige projekter (missions). 

En stor del af arbejdet har bestået i at forstå ligheder og forskelligheder i de forskellige lande. Det har ført til en beskrivelse af hvert enkelt lands psykomotoriske historie, uddannelsesniveau og praksisområder, beskrivelser af de forskellige uddannelsesinstitutioner, minimumsindhold for grundlæggende uddannelser samt bacheloruddannelser, en database med eksperter, en beskrivelse af psykomotoriske professionskompentencer og en ordliste med centrale begreber (glossary) indenfor psykomotorikken i Europa og meget mere

I år har det overliggende tema været, hvordan vi får kommunikeret resultater og kendskabet til EFP's arbejder og aktiviteter bedre ud - samt hvilke veje kommunikationen skal gå. EFP har ikke haft en egentlig kommunikationsstrategi, og det har betydet, at det har været lidt for tilfældigt, hvem der fik viden om EFP's arbejde og aktiviteter samt hvad de fik at vide. 

Så på mødet i år startede vi med at gennemgå forskellige mulige kommunikationskanaler både til eksterne partnere, til den psykomotoriske profession i de enkelte lande samt på tværs af udvalg og bestyrelsen i EFP. Det er et arbejde, som der fortsat vil være fokus på hen over året og som bl.a. gerne skulle vise sig gennem mere aktivitet på EFPs facebookside samt på LinkedIn (søg European Forum of Psychomotricity).

I år handler det særligt om at motivere de enkelte lande til mere aktivt og udadrettet at fokusere på den psykomotoriske dag, som falder hvert år den 19. september. Der opfordres til, at fejre dagen med udadrettede aktiviteter på ens arbejdsplads, på uddannelserne, i medierne, på gader og stræder med happenings eller andet der kan hjælpe til udbredelsen af kendskabet til psykomotorik. 

Hvad laver de forskellige udvalg i EFP

Ud over at udvalgene arbejder på projekter på selve årsmødet, så ligger udvalgsmedlemmer også mange timer i frivilligt udviklingsarbejde med projekterne i løbet af året. 

I uddannelsesudvalget er der på mødet i år blevet arbejdet videre med udviklingen af et spørgeskema til bachelor- og masteruddannelser med særligt fokus på, hvor mange ECTS point og timer der bruges til praktikker samt hvor på uddannelsen de ligger. Der spørges også til om, der er en forskningsbaseret afsluttende opgave på uddannelsen og hvor mange ECTS, der bruges på det. 

Spørgeskemaet er næste færdigt og hvert enkelt lands delegerede skal så kontakte hver eneste skole i landet og indsamle informationerne. Næste år skal udvalget så bearbejde de data, som kommer ind og fremlægge et dokument med resultaterne. 

Derudover arbejdes der i udvalget med et dokument, som beskriver centrale psykomotoriske kompetencer, som EFP foreslår indgår i en bacheloruddannelser. Dette dokument forventes at være færdigskrevet i år og publiceres her. Der vil også komme løbende facebook-opslag om udvalgets arbejde og der vil være oplæg til dialog om psykomotoriske grundbegreber med afsæt i den ordliste/glossary som tidligere er udarbejdet.

 

I forskningsudvalget er de i gang med en spørgeskemaundersøgelse, som de igangsatte under sidste psykomotoriske konference i Luzern 2016. De vil hvert andet år undersøge hvilken forskning, som foregår i de forskellige lande samt udgive en artikel på baggrund af undersøgelsen. 

I professionsudvalget søger de også at få et overblik over psykomotoriske aktiviteter i det forskellige lande som for eksempel, hvor mange der arbejder med sundhed og afspænding. De har fået over 1000 svar fra professionelle i de forskellige lande, men overvejer at sende undersøgelsen ud igen for at få endnu flere svar. På mødet næste år forventer de at fremlægge resultaterne af undersøgelsen.

Hvorfor betyder det noget, at vi er med i EFP?

Fordi vi har brug for fællesskaber og hinanden til fælles inspiration, til udvikling og styrkelse af psykomotorikken og til at mærke, at vi har i fællesskab i psykomotorikken, selvom vores metoder og målgrupper kan være meget forskellige. 

I EFP støtter man dette ved hvert år at holde studenterakademier og hvert 4. år at holde kongresser, hvor man kan høre om nyeste forskning og 'best practice' indenfor psykomotorikken.

Der er også samarbejde mellem de forskellige lande. Det har bl.a. ført til at psykomotorikuddannelsen i Randers sammen med andre europæiske lande hvert år tilbyder et psykomotorisk kursusforløb med forskellige temaer for deres studerende. Derudover er der ved at blive udviklet et internationalt masterforløb i psykomotorik i et samarbejde mellem masteruddannelsen i Zwolle, Holland og Danmark sådan at danske psykomotoriske terapeuter endelig får mulighed for at tage en masteruddannelse i psykomotorik. Disses samarbejder var ikke opstået, hvis vi ikke havde mødtes i EFP.

Hvordan vil du fejre den psykomotoriske dag d. 19. september? Fat dine psykomotoriske venner og find på kreative måder at sprede kendskabet til psykomotorik på! Del dine ideer på det psykomotoriske netværk på yahoo og facebook.

 

 

 

Studenterakademiet: Stærke bånd på tværs af Europa

Onsdag d. 29. marts blev vi budt velkommen til dette års Student’s Academy i Darmstadt, Tyskland med temaet Diversity in Psychomotricity - come as you are. Vi var to danske studerende afsted fra psykomotorikuddannnelsen, UCC i Hillerød.

Af Malene Raun og Birgitte Cramer 

 

I sand psykomotorisk ånd blev vi straks efter velkomsten kastet ud i at møde gruppen i en guidet bevægelsessession. To og to med et reb. A er hest, B skal forsøge at følge hesten og lære dens natur at kende. Sæt igang! Ind og ud imellem hinanden hoppede vi rundt på ganske få kvadratmeter, indtil én fik den fantastiske idé at åbne dørene ud til en stor græsplæne.

Som når køerne kommer på græs efter en lang vinter i stalden, strømmede vi ud og fyldte plænen med latter og leg i fuld galop. Kort efter skulle vi knytte bånd i bogstaveligste forstand. Det gjaldt om at binde knuder med vores reb, der var stærke nok til, at vi kunne sidde på knudens midtpunkt og blive kastet op i luften og grebet igen som på en trampolin. Velkommen til!

Torsdag d. 30. marts og fredag d. 31. marts bød på workshops ved både undervisere og studerende. Vi overværede den tyske underviser i psykomotorik  Amara Eckert, der med sin knivskarpe, om end kærlige, stil førte os igennem to workshops i hhv. Body ressonance og  Pre- and perinatally, som begge var meget lærerige og overførbare til vores undervisning i Danmark. Den tyske underviseren, Lemmer Schmidt, tog os på opdagelse om nærvær med workshoppen Arriving physically and emotionally, hvor vi fik fantastisk gode og håndgribelige øvelser ift. at skabe nærvær i os selv og i de deltagere, vi underviser. 

Lørdag d. 1. april og søndag d. 2. april var der workshops For students by students. 

Vi guidede en workshop med fokus på de danske kerneområder: gruppeundervisning og manuel behandling. Med en smule nervøsitet og en god portion stolthed præsenterede vi de ca. 25 elever for vores tilgang til psykomotorikken, som de modtog med nysgerrighed, begejstring og stor fordybelse. Der var også workshops i kreativitet og kunst, leg med børn og kropsskulpturer m.m.

Udover den faglige læring, var der tid til at netværke med andre studerende fra bl.a. Frankrig, Bulgarien, Tyskland, Schweiz, Portugal og Østrig. Der var planlagt forskellige aktiviteter hvor vi havde rig lejlighed til at lære de andre bedre at kende, som fx en byvandring i smågrupper, middage, live-musik og DJ’s. 

Åh, hvor vi dansede! Ind og ud af relationer, samtaler og faglige udvekslinger, rock n roll og deep house. Vi dansede i alle fagets niveauer til den skønne musik af fransk, tysk og engelsk i én stor symfoni. Vores horisonter blev udvidet i alle retninger og vi fik et indblik i de uendelige muligheder, der er i den psykomotoriske praksis. Forskellighederne er vores styrke og vi voksede og blomstrede i hinandens selskab – sprogligt, kulturelt, fagligt og personligt. Men så snart musikken spillede svandt vores forskelligheder bort og vi var alle én organisme, som dansede med ild og sjæl fra første tone. Cells that fire together, wire together og forenede af musikken og psykomotorikkens leg skabte vi stærke bånd på kryds og tværs af hele Europa.

Hvad er autorisation? Få svar på fem spørgsmål

Hvad er autorisation?

En autorisation er en titel, som et fag kan blive tildelt af folketinget, hvis uddannelsen lever op til nogle fastsatte kvalitetskrav. Formålet med en autorisation er at styrke patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet.

Kravene for netop vores fag kender vi ikke, for de bliver først fastsat i en ansøgningsproces, men generelt vægter farlighed for patienten højt.

 

Hvad betyder autorisation for vores fag?

Det ved vi ikke præcist. En autorisation er en blåstempling hvad angår patientsikkerhed og kvalitet. Det udløser ingen konkrete fordele som tilskud fra Danmark, øremærkede stillinger i sundhedsvæsenet eller automatiske lønforhøjelser.

 

Hvis faget opnår autorisation, hvad betyder det så for mig?

Alle, der gennemfører en autoriseret uddannelse, kan blive autoriseret. Men er du allerede uddannet, vil du efter al sandsynlighed skulle opkvalificere dig for at kunne opnå autorisation. Da kravene til uddannelsen først bliver formuleret med baggrund i en ansøgningsprocessen, kan vi ikke sige mere om opkvalificeringen på indeværende tidspunkt.

Hvis psykomotoriske terapeuter bliver autoriseret, og du ikke ønsker at blive det, vil du fortsat kunne udføre psykomotorisk arbejde. Men du vil ikke kunne kalde dig psykomotorisk terapeut, da fagtitlen følger autorisationen.

 

Hvad sker der nu?

Vi skal stemme om, hvorvidt vi som fag skal søge om autorisation. Det vil være Danske Psykomotoriske Terapeuter, der udarbejder og sender en sådan ansøgning, og det er jer medlemmer, der ved en afstemning i foråret 2018 skal afgøre, om vi skal ansøge.

Hvis vi sender en ansøgning, betyder det IKKE, at vi bliver autoriseret som fag. Men det vil være indledningen på en proces der afgør, om det er en mulighed for os at blive autoriseret. Det er nemlig ikke os, der afgør det, men de ansvarlige ministerier.