Børn og unge

Med dette faglige forum for psykomotorisk arbejde med børn og unge ønsker vi at give dig mulighed for at lære nyt indenfor arbejdsfeltet. Du får også mulighed for at møde kolleger, som du kan sparre med og derved udvide dit faglige netværk.

Som studerende får du mulighed for at møde udøvende psykomotoriske terapeuter indenfor arbejdsfeltet med børn og unge. Du kan derigennem få inspiration til dit bachelorprojekt samt opbygge et fagligt netværk, som kan blive nyttigt, når du er færdiguddannet.

Tilmelding: Send en mail til dap@dap.dk. Det er gratis for medlemmer af Danske Psykomotoriske Terapeuter at deltage. 

Aarhus 
ADHD og specialpædagogisk intervention med børn og unge

Psykolog Rasmus Herold vil fortælle om sit arbejde med børn og unge med ADHD i Aarhus Kommune. Efter oplægget vil vi have en faglig diskussion om, hvad vi som psykomotoriske terapeuter kan og har erfaringer med i arbejdet med ADHD-diagnosticerede børn og unge. 

Tid
Onsdag 30. maj 2018
Kl. 17.00-18.30: oplæg for uddannede og studerende
Kl. 18.30-20.00: faglig snak for uddannede

Sted: FTFa Aarhus, Vestergade 48H, 4. Sal, 8000 Aarhus C

Tilmeldingsfrist: 23. maj 2018

 

Tovholdere

Jylland
Uddannelsestovholder: Signe Miranda. Underviser i bevægelsesudvikling på psykomotorikuddannelsen VIA UC Randers.
Praksistovholder: Lotte Roy S. Hansen, ansat ved daginstitution i Aarhus

Sjælland
Uddannelsestovholder Mette Ernst. Adjunkt på psykomotorikuddannelsen UCC Hillerød
Praksistovholder Tina Hildebrand Löfvall. Pmt. og motorikvejleder

 

Afholdte fora:

København
Psykomotorisk intervention: Børn og stress – børn og trivsel
En gennemgang af de psykomotoriske interventioner der anvendes i den individuelle terapi med børn, når de er i behandling hos Psykomotoriske Terapeuter København (PMTK). Oplægsholderne er Sheila Simonsen, pmt og indehaver af af PMTK og Annemarie T. Lange, pmt og cand. pæd. pæd. psyk. hos PMTK.

Tid: Onsdag 17. jan. 2018 kl. 16.30-19

Sted: FTFa København, Snorresgade 15, 2300 Kbh. S

Tilmeldingsfrist: 10. jan 2018

Randers
Sansemotorisk arbejde i daginstitutioner
Trine Trinderup-Thomsen fortæller om sit sansemotoriske arbejde med børn i daginstitutioner, screening, indretning af motorisk inspirerende omgivelser og udbredelse af sansemotorisk aktivitet. Trine Trinderup-Thomsen er pmt og motorikvejleder og tilknyttet fire dagtilbud i Silkeborg kommune

Tid: Tirsdag 21. nov. 2017
Kl. 16.30-18.30 for studerende og uddannede
Kl. 18.30-20.00 for uddannede

Sted: VIA UC Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers, lokale 1.08

Tilmeldingsfrist: 14 .nov. 2017

 

København
Sansemotoriske lege og aktiviteter
Kom og få inspiration og viden indenfor sansemotorik – bl.a. brug af Snoezelrum. Oplæg om sansemotoriske lege og aktiviteter for alm. børn og diagnosebørn i dagtilbud og skole. Oplægsholderne er Trine Møller Nielsen og Tina Hildebrand Löfvall, der begge er pmt og motorikvejledere.

Tid: Tirsdag 7. nov. 2017, kl. 16.30-19
Sted: Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 32, 2000 Frb. 
Tilmeldingsfrist: 1. nov. 2017

 

Hvem kan være med?

Foraene er åbne for færdiguddannede psykomotoriske terapeuter og studerende, der har bestået modul 9. Der forudsættes medlemskab af DAP. Nogle oplæg er åbne for alle - se under de enkelte fora.

 

------------------

MATERIALE FRA AFHOLDTE ARRANGEMENTER


24. april 2017: Job i folkeskolen v/ Josefine  Højsgaard. 

Se powerpointpræsentation her 

 

 

D. 25.5.2016: Stav med kroppen 

 

Se mere om ’Stav med kroppen’ konceptet her: http://www.dansekapellet.dk/projekter/community-dance/stav-med-kroppen//

 

 D. 11.5.2015: Kroppens sprog i professionel praksis

 D. 7.5.2015: Psykomotorik i samarbejde med institution og skole

Materiale: 

 

D. 4.2.2015: Psykomotorik i folkeskolen (Hillerød)

 D. 2.2.2015: Psykomotorik i folkeskolen (Randers)

En spændende og inspirerende aften på Campus Randers 
Den 2. februar afholdte vi i Randers et velbesøgt fora for børn og unge under overskriften: ”Psykomotorik i folkeskolen”. Jeanette Skovgaard Jensen og Sille Linnet, studerende på psykomotorikuddannelsen, fortalte om deres erfaringer med praktik i folkeskolen. Bagefter var der masser af leg med Annette Møs fra www.tiptaptudse.dk, som introducerede det motoriske legetæppe. Vi fik også prøvet kræfter med ”styrkebanko” og sluttede af med at ”sætte krop på stavelser”. (Tekst og foto: Signe Lehnskov Miranda)  

 

D. 29.9.2014: Nærvær og empati i folkeskolen

 

D. 25.9.2014: Berøringens betydning i danske daginstitutioner

 

D. 18.6.2014: Samspil og Sansemotorik i familien

 

D. 20.5.2014: PMT arbejde med børn i verdens brændpunkter

 

D. 4.2.2014: PMT arbejde med unge indenfor normal- og specialområdet

 

D. 4.2.2014: Arbejde med børn og unge i efterskole-regi m.m.

 

D. 9.1.2014: Arbejdet som psykomotorisk terapeut i en pædagogstilling

 

D. 22.10.2013: Godt for børn – Anerkendende relationer i praksis

 

D. 7.10.2013: Psykomotorisk arbejde med børn inden for normal- og specialområdet

 

D. 3.9.2013: Psykomotorisk behandling i arbejdet med spædbørn