Mental sundhed

Psykomotoriske terapeuter, der er aktivt arbejdssøgende eller arbejder i psykiatrien eller med klienter/grupper, der har psykiatriske diagnoser (Eks. traumatiserede flygtninge, angst, depression, spiseforstyrrelser eller andre psykiatriske lidelser) bydes velkommen i dette faglige forum om psykiatri.

Målet med forumet er, at tilføre ny viden gennem oplæg, vidensdele litteratur, forskning, anvendte metoder og best practice blandt deltagerne samt sammen at udvikle vores psykomotoriske specialeområde indenfor psykiatrien. Derudover har vi et ønske om, at koble praksis og bachelorstuderende tættere med det formål, at medvirke til at dokumentere metoder og evaluere indsatser. 

Ofte står vi som eneste PMT i organisationen – dette faglige fora kan styrke os både indadtil og udadtil. Vi håber derfor, at vi kan blive en stærk gruppe, der kan styrke psykomotorikken i psykiatrien og at der er lyst til at deltage flere gange, så vi kan løfte området i fællesskab.

Tilmelding: Send en mail til dap@dap.dk. Det er gratis for medlemmer af Danske Psykomotoriske Terapeuter at deltage. 


AFLYST: 
Randers
Omsorgsarbejde med unge uledsagede flygtninge 

Steen W. Elkjær-Christensen fortæller om sit arbejde som pmt. på et asylcenter for børn. Herunder bl.a. berøring, relationsarbejde, rummelighed, angst og selvskade. Steen W. Elkjær-Christensen er privatpraktiserende pmt og har tidligere arbejdet med hjerneskade og demens.

Tid: Mandag 19. feb. kl.17-19.30

Sted: VIA UC Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers (Lokale: Se tavle)

Tilmeldingsfrist: 12. feb. 2018

 

Tovholdere Jylland
Uddannelsestovholder: Katrine Nørgaard. Pmt, adjunkt på psykomotorikuddannelsen VIA UC Randers
Praksistovholder: Steen W. Elkjær-Christensen. Privatpraktiserende pmt.

 

------------------------ 

Afholdte arrangementer:


Aarhus
At fremme mental sundhed hos sygedagpengemodtagere
Marianne Buch Høj fortæller om sit arbejder som pmt indenfor sygedagpengesystemet, og hvad der virker. Marianne Buch Høj arbejder i Kolding kommunes sygedagpengeafdeling. Hun blev uddannet afspændingspædagog i 1989.

Tid: Torsdag 28. sep. kl. 17-19.30

Sted: FTFa, Vestergade 48h, 4.sal, 8000 Aarhus C

Tilmeldingsfrist: 21. sep. 2017

   

Materiale fra afholdte arrangementer

D. 3.12.2014: Psykomotorisk behandling af mennesker med psykisk sygdom med afsæt i muskeltest 

 

D. 12.11.2014: "Ressourceorienteret færdighedstræning" som psykoterapeutisk metode - en overbygning på psykomotorisk terapi (dosering).

 

D. 12.9.2014: Metoden 'Kropsterapi og Afspænding'

  

D. 13.5.14: Manuelle teknikker til behandling af traumatiserede personer.

 

D. 24.2.2014: Diskussion af mulige metoder i psykomotorisk assesment.

 

D. 21.10.2013: Psykomotorisk assessment.