Inspirationsugen

ALLE KURSER I INSPIRATIONSUGEN I AARHUS ER AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDINGER

 

Mandag 26. februar 2018 
Inspiration til dig, som underviser i bevægelsesfaget

Tirsdag 27. februar 2018 
Nedsat sygefravær

Torsdag 1. marts 2018 
Kroppen husker, så husk kroppen!

Fredag 2. marts 2018 
Grundøvelser i den psykomotoriske behandling

 

Læs mere om tilmelding 

 ALLE KURSER I INSPIRATIONSUGEN I AARHUS ER AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDINGER

Mandag 26. februar

Inspiration til dig, der underviser i bevægelsesfaget

Du vil få inspiration til, hvordan du kan arbejde med bevægelsesfaget ud fra en kropslig tilgang. Maria Rose Dybvad har specialiseret sig i at få hendes deltagere til at slippe det mentale og i stedet lade bevægelsen udspringe fra en kropslig kerne/ det instinktive.

Kursusdagen vil også kunne bruges som inspiration til dig, der gerne vil hvile i dig selv og udstråle centrering og autenticitet både som fagperson og privat.

Dagen vil tage udgangspunkt i praksisfeltet og der vil derfor være meget bevægelse, men også samtale og et teoretisk indblik.

Tid: Mandag d. 26.februar kl. 10-16
Sted: FTFA Vestergade 48 H (øverst oppe) 8000 Aarhus C
Pris: medlemmer 775 kr. Studerende 675 kr. Ikke medlemmer 1350 kr.
Kursusnr: 2018-07
Tilmeldingsfrist: 1. februar

Underviser: Maria Rose Dybvad er uddannet psykomotorisk terapeut og yogalærer. Har danset hele sit liv og arbejder nu som selvstændig med dans, yoga og bevægelse alt sammen inspireret af psykomotorik.  

ALLE KURSER I INSPIRATIONSUGEN I AARHUS ER AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDINGER

Tirsdag 27. februar

Nedsat sygefravær på arbejdspladsen
Hvordan kan vi som Psykomotoriske terapeuter gøre en forskel?

Lise lang Pedersen gjorde en forskel på neurologisk afdeling på Vejle sygehus i 2013, hvor hun var en medvirkende årsag til at sygefraværet faldt markant.

Du vil få inspiration indenfor ergonomisk vejledning samt kommunikative redskaber. Lise Lang Pedersen vil bl.a. dykke ned i ”den svære samtale” og de dynamikker, der kan være forbundet med den samt ansvaret hos de implicerede parter og din rolle som psykomotorisk terapeut.

Dagen vil tage udgangspunkt i et oplæg fra Lise Lang Pedersen med plads til diskussion. Der vil desuden blive arbejdet i mindre grupper ud fra små øvelser.

Tid: Tirsdag d 27.februar kl. 10-16
Sted:
FTFA Vestergade 48 H (øverst oppe) 8000 Aarhus C
Pris: medlemmer 775 kr. Studerende 675 kr. Ikke medlemmer 1350 kr.
Kursusnr: 2018-08
Tilmeldingsfrist: 1. februar

Underviser: Lise Lang Pedersen er uddannet psykomotorisk terapeut i 1990. Hun er deltidsansat på ortopædkirurgisk afdeling i skuldersektoren på Vejle sygehus. Derudover har hun egen praksis. Hun har tidligere arbejdet som arbejdsmiljø konsulent.

DR bragte en artikel om Lise Lang Pedersens arbejde på Vejle Sygehus. Læs den her

 ALLE KURSER I INSPIRATIONSUGEN I AARHUS ER AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDINGER

Torsdag 1. marts

Kroppen husker, så husk kroppen!
- den kropsterapeutiske tilgang til behandling af PTSD

Du vil få indblik i, hvordan Shlomy Ofer arbejder kropsterapeutisk med  mennesker, der er ramt af PTSD. Han vil komme ind på hvorfor, og hvordan, man arbejder kropsligt med PTSD-patienter, hvad der er behandlerens rolle, samt udfordringer og muligheder for dokumentation og tværfagligt samarbejde.

Du vil ud fra bl.a. cases og gruppeundervisning få inspiration til, hvordan du kan arbejde psykomotorisk med denne målgruppe.

Shlomy Ofer tager udgangspunkt i den forskning og viden, som danner grundlag for hans arbejde som psykomotorisk terapeutpå Rigshospitalet.

Tid: Torsdag d.1.marts 2018 kl. 10-16 
Sted: FTFA Vestergade 48 H (øverst oppe) 8000 Aarhus C 
Pris: medlemmer 775 kr. Studerende 675 kr. Ikke medlemmer 1350 kr.
Kursusnr: 2018-09
Tilmeldingsfrist: 1. februar

Underviser: Shlomy Ofer er ansat som psykomotorisk terapeut ved Rigshospitalet, militærpsykiatrisk ambulatorium samt sexologisk klinik. Han er desuden yoga- og meditationsunderviser, han er i gang med den amerikanske ”Warriors At Ease”-uddannelse og han har tidligere været gæstelærer på psykomotorikuddannelsen på VIA i Randers i faget psykiatri.  

Læs artikel om Shlomy Ofers arbejder her

 ALLE KURSER I INSPIRATIONSUGEN I AARHUS ER AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDINGER

Fredag 2. marts

Grundøvelser i den psykomotoriske behandling

Du vil få læring i, hvordan du kan integrere grundøvelser i din behandlingspraksis. Kursusdagen vil give dig en meget brugbar og konkret værktøjskasse til at arbejde med de problemstillinger, som klienten kommer med samt en meget tydelig fagidentitet at arbejde ud fra.

Der vil blive taget udgangspunkt i den stående, den siddende og den rygliggende stilling og iagttagelserne herfra vil kunne bruges til at arbejde fokuseret og målrettet i samarbejde med klienten, så klienten får en meget aktiv rolle i behandlingen.

Iagttagelser, Instruktion, Impulser, Dialog, og Manuel behandling vil være omdrejningspunktet denne dag.

Der vil blive udleveret en kropsterapeutisk læringsmodel (v. Mai-Britt Schwab), som vi vil arbejde ud fra i grupper. Derudover vil der være demonstrationer og mulighed for spørgsmål.

Tid: Fredag d.2.marts 2018 kl. 10-16
Sted: FTFA Vestergade 48 H (øverst oppe) 8000 Aarhus C
Pris: medlemmer 775 kr. Studerende 675 kr. Ikke medlemmer 1350 kr.
Kursusnr: 2018-10
Tilmeldingsfrist: 1. februar

Underviser: Mai-Britt Schwab er psykomotorisk terapeut. Desuden er hun psykoterapeut og certificeret par- og relationsterapeut, og hun er cand. mag i dansk og psykologi.