Biostillness

Når kroppen falder til ro, følger sindet med

Kursusnummer København: 2017-11
Kursusnummer Randers: 2018-03 
Læs mere om tilmelding

 

Målgruppen af mennesker der lider af stress og traumesymptomer er støt voksende i vores samfund. Psykomotoriske terapeuter har en grundviden indenfor dette felt og får på denne efteruddannelse mulighed for at specialiserer sig yderligere . 

Da det er begrænset hvor mange somatiske behandlingsmuligheder der i dag findes, er der efterspørgsel på netop den viden du tilegner dig på denne efteruddannelse.

Biostillness er udviklet som efteruddannelse til behandlere med faglighed indenfor det kropsorienterede behandlingsfelt. 

Efteruddannelsen forholder sig specifik til behandling af klienter med skader efter stress og traumatiske hændelser, og den efterfølgende særlig sensitive tilstand klienten ofte befinder sig i.

 

På kurset får du bl.a.:

 

  • En komplet behandlingsmetode der kvalificerer dig til at behandle mennesker med særlig sensitive nervesystemer afledt af stress og/eller traumatiske hændelser.
  • Fokus på dig som behandler – herunder dine færdigheder til selvregulering, hvilket er en afgørende kvalitet i resonansfeltet med din klient. Med denne færdighed støtter og stabilisere du din klients proces, til fordel for jeres fælles ressourcer og klientens læring i det terapeutiske rum.
  • Undervisning og indblik i systemet Tensionel Integrity eller bedre kendt som Tensegrity. Et system der anatomisk, helt ned på celle plan, binder kroppens mange væv og dele sammen til en stort sammenhængende matrix.
  • Manuelle teknikker, som med afsæt i Tensegrity gør det muligt at kontakte traumatiseret kropsvæv, uanset type og placering i kroppen.
  • Grundlæggende teknikker, redskaber og færdigheder, der åbner dit virkefelt som manuel behandler til at kunne kontakte og behandle på alle vævsstrukturer i kroppen.
  • Observationsteknikker så du præcist kan følge de non-verbale processer kroppen gennemgår under en behandling. Teknikkerne sikre, at du kan vurdere og vejlede klienten gennem behandlingen, i et tempo og i en intetsitetsgrad din klient kan rumme.
  • Indsigt i kroppens reaktioner og adfærd når den aktiverer sin overlevelsesintelligens.
  • Træning i observation af fysiologiske ”discharge” mønstre når kropsvævet re-orienter og forløser fastlåste traume tilstande.

Der er mulighed for yderligere opkvalificering gennem to dages overbygningskurser. 

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til psykomotoriske terapeuter og andre typer af kropsterapeuter, med solid teoretisk og praktisk erfaring. Kontakt Jacob Kongshaug på mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for afklaring.

 

Underviser: Jacob Kongshaug. Psykomotorisk terapeut. Udvikler af behandlingsmetoden Biostillness/Senthes manuel traume behandling. Har siden 2000 arbejdet med behandling af traumatiserede flygtninge i Københavns Kommune.

 

 

Tid - København: 
Otte kursusdage fordelt på fire weekender

28.-29. okt. 2017 kl. 9 - 16.30
25.-26. nov. 2017 kl. 9 - 16.30
20.-21. jan. 2018 kl. 9 - 16.30
03.-04. feb. 2018 kl. 9 - 16.30

Sted - København: APA, Borgervænget 7, 2100 Kbh. Ø

 

Pris: Medlemmer 9.700 kr. Ikke-medlemmer 12.125 kr.

Medlemmer kan betale i to rater á 4.850 kr.
Første rate betales ved tilmelding. Anden rate senest den 30. november 2017 

Tilmeldingsfrist: 6. oktober 2017 for både kurset i København og kurset i Randers. Hvis der efterfølgende ikke er nok, der ønsker at deltage i Randers, vil de tilmeldte blive tilbudt at deltage i kurset i København. 

 

Efteruddannelsens opbygning og indhold

 

Modul 1

Introduktion til Biostillness metoden.

Hvordan støtter vi kontakten til særligt sensitive klienter? Vi arbejder med redskaber der støtter og etablerer et sikkert terapeutisk rum for klientens proces. Her vil vi fordybe os i behandlerens rolle som resonansfelt, og træne kropsorienterede færdigheder, der støtter en stabiliserende kontakt mellem behandler og klient. 

Du får introduktion til doseret berøring og træning af manuelle teknikker, til at lokalisere hvor kropsvævet fastholdes i reaktioner på traumer.

Der udarbejdes individuel træningspraksis, med fokus på specifikke færdigheder til selvregulering af behandlerens egen stressrespons. Træningen beskrives i en logbog, og danner grundlag for et fortløbende gruppearbejde. Instruktion igangsættes på første modul.

 

Modul 2

Opsamling på selvregulering, og gennemgang af individuel træningspraksis fra modul 1, med nysgerrighed på medgående og modgående mønstre. 

Træning og undersøgelse af åndedrætsmønstre som observationsredskab i den terapeutiske proces. 

Træning og integration af observationsfærdigheder og behandlingsteknikker, med fokus på at følge kroppens naturlige evne til forløsning af låst konfliktstof.

Færdighedstræning gennem fordybelse i begrebet ’kontakt til smerten’. Her tages afsæt i behandlerens direkte berøringskontakt til klientens smerte og konflikt tilstande.  Vi gennemgår klientens italesættelse af det sensoriske; et terapeutisk redskab til forandring gennem bevidstgørelse af de dybe non-verbale sansninger.

 

Modul 3

Opsamling på begrebet ’kontakt til smerten’ fra modul 2.

Vi gennemgår den emotionelle anatomi. En forståelse der tager afsæt i kropsstrukturens forandringsprocesser under konflikt, der giver indblik i hvordan kroppens tværgående muskel- og bindevævsstrøg (diafragmer), kontrollerer og varetager transit og passage af senso-emotionelle oplevelser og tilstande.

Du får behandlingsteknikker til behandling af de tværgående vævsstrukturer. Redskaber der er afgørende for harmonisk forløsning af overvældende emotioner og sanseoplevelser. Træning i kropslæsning med fokus på hvor kroppen ’gemmer sin ramthed’, og indsigt i hvorledes kroppen og vævet handler og reagerer på udfordringer der medfører kontroltab.

 

Modul 4

Opsamling med afsæt i den hidtidige behandlingsprotokol.

Vi gennemgår de 4 overlevelsesintelligenser, og sammenhængen til kategorier af fysiologiske reaktionsmønstrer af ’discharge’, når kropsvævet re-orienterer/ forløser under den terapeutiske proces. 

Træning af manuel kontakt til de dybe rytmer der styrer kropsvæskernes cirkulation i kroppen. Et redskab der effektivt stabiliserer og grounder nervesystem og krop.

Opsummering af den samlede behandlingsprotokol og afrunding af kurset, og uddeling af kursus-diplom.

 

Yderligere information

Der medfølger et kompendium, der dækker uddannelsens indhold og samlet behandlingsprotokol for pensum på kurset. Materialet udsendes som PDF/E-dokument umiddelbart før kursusstart.

Det forventes, at du træner og integrerer modulernes indhold af færdigheder og teori mellem undervisningsmodulerne, gerne i udveksling med andre deltagere. Der skal endvidere afsættes tid til minimum et behandlingsforløb af 5 sessioner. Behandlingsforløbet journaliseres og bruges som udviklingsredskab i sammenhæng med din individuelle praksis i selvregulering og færdighedstræning. Sidstnævnte refererer til træningsopgave der igangsættes på modul 1.  

Der udstedes kun kursusdiplom efter fuld deltagelse på alle moduler. 

Til at støtte din fortsatte faglige udvikling etableres en lukket Facebookgruppe, hvor du har mulighed for faglig udveksling og sparring. Der er desuden mulighed for at booke sessioner til individuel supervision eller gruppesupervision. 

Supervision er ikke en del af kursusprisen og afregnes separat. 

Som yderligere tilbud til opkvalificering udbydes der overbygningskurser med fokus på 4 specifikke målgrupper. Fald og slagskader, kronisk stress, kroniske smerter og personrelateret vold og overgreb.